N° d'identification de l'article : 00102269 / Dernière modification : 10/12/2014

Pourquoi ne puis-je pas ajuster le volume du son ou passer à la piste suivante/précédente ?

Produits et catégories concernés par cet article

Jeśli korzystasz z przycisku wielofunkcyjnego, przerwa między naciśnięciami może być zbyt długa.

Gdy naciskasz przycisk wielofunkcyjny szybko (średnio co 0,4 sekundy), system rozpoznaje Twoje działanie jako ciągłe.


Jak obsługiwać

Obraz
 [1] przycisk wielofunkcyjny

Odtwórz/pauza: naciśnij lekko przycisk wielofunkcyjny.
Następny utwór: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 razy.
Poprzedni utwór: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 razy.
Zwiększ głośność: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 razy, przytrzymując go dłużej przy drugim naciśnięciu.
Zmniejsz głośność: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 razy, przytrzymując go dłużej przy trzecim naciśnięciu.