N° d'identification de l'article : 00102269 / Dernière modification : 10/12/2014Imprimer

Pourquoi ne puis-je pas ajuster le volume du son ou passer à la piste suivante/précédente ?

  Jeśli korzystasz z przycisku wielofunkcyjnego, przerwa między naciśnięciami może być zbyt długa.

  Gdy naciskasz przycisk wielofunkcyjny szybko (średnio co 0,4 sekundy), system rozpoznaje Twoje działanie jako ciągłe.


  Jak obsługiwać

  Obraz
   [1] przycisk wielofunkcyjny

  Odtwórz/pauza: naciśnij lekko przycisk wielofunkcyjny.
  Następny utwór: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 razy.
  Poprzedni utwór: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 razy.
  Zwiększ głośność: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 razy, przytrzymując go dłużej przy drugim naciśnięciu.
  Zmniejsz głośność: naciśnij przycisk wielofunkcyjny 3 razy, przytrzymując go dłużej przy trzecim naciśnięciu.